Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Irodalom linkgyűjtemény linkjeinek képes leírásai - keresés a linkek között
részletek »

Irodalom képes leírás

Képes leírás

Itt vagy: irodalom.tlap.hu » Képes leírás
Keresés
Találatok száma - 97 db
PTE

PTE

A Pécsi Tudományegyetem könyvtárának jogelődjét, a Pécsi Püspöki Könyvtárat Klimo György (1710-1777) pécsi püspök alapította 1774-ben, és tette nyilvánossá elsőként Magyarországon. Klimo György 1751-ben Mária Terézia szándékából került a pécsi egyházmegye élére, 1754-ben megszerezte egyházmegyéjének a bíborosi pallium előjogát, új plébániákat szervezett, templomokat építtetett, bővítette a papi szemináriumot, és szándékában állt a Nagy Lajos király által 1367-ben alapított egyetem példáját követve egyetemet létrehozni. Ehhez megteremtette a feltételeket azzal, hogy papírmalmot és nyomdát létesített, olyan jól képzett, tudományos felkészültséggel bíró papokat hívott meg az egyházmegyébe, akik alkalmasak lettek volna az egyetemi professzori feladatok ellátására. Közülük kiemelkedő szerepe volt Szalágyi Istvánnak és Koller Józsefnek, akik könyvtárosként a gyűjtemény gyarapítását, rendezését, katalogizálását végezték, emellett a püspök támogatásával kutatták és megírták az egyházmegye történetét. Klimo a könyvgyűjtést már esztergomi kanonok korában kezdte, püspökségének idejében lankadatlan buzgalommal folytatta tovább. Időt, pénzt, fáradságot és anyagi áldozatot nem kímélve, könyvgyűjtési terveinek megvalósítására.

SZTE

SZTE

Az első világháborút lezáró békekötések után a kolozsvári (ma: Cluj Napoca, Románia) Ferenc József Tudományegyetem 1921-ben Szegedre költözött, könyvtára - miként az egyetem valamennyi ingósága - Kolozsvárott maradt. A szegedi egyetemi könyvtár az 1921-22-es tanévben a Dugonics téri épület két helyiségét kapta meg, s induló állománya néhány nagykönyvtár fölöspéldányaiból állt: a Magyar Nemzeti Múzeum Széchényi Könyvtára 11.000, a Budapesti Egyetemi Könyvtár 9600, a Fővárosi Könyvtár 5700, az Akadémiai Könyvtár 5000 kötetet juttatott az újonnan alapított gyűjteménynek. Később az ügyészségi köteles példányok biztosították az éves gyarapodás mintegy felét, melynek eredményeként a bibliotéka 1922 júliusában már 50.000 kötetes könyvanyaggal rendelkezett.

Idegenforgalmi Szakkönyvtár

Idegenforgalmi Szakkönyvtár

Az Idegenforgalmi Szakkönyvtár Magyarország egyetlen olyan szakmai könyvtára, amely az idegenforgalom tekintetében teljes gyűjtőkörrel működik. Elődje az 1945 előtt alapított Magyar Idegenforgalmi Kutató Intézet, és az IBUSZ Idegenforgalmi Kutató Intézet szakkönyvtára volt. Ezek állományára alapozva hozta létre az Országos Idegenforgalmi Hivatal a szakkönyvtárat 1969-ben. Az Országos Idegenforgalmi Hivatal szervezetében 1980-ban bekövetkezett változások óta tartozik a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolához, amely ma a Budapesti Gazdasági Főiskola kara.

Fiatal Írók Szövetsége

Fiatal Írók Szövetsége

A Fiatal Írók Szövetsége (FISZ) 1998-ban jött létre azzal a céllal, hogy "jelentős szerepet vállaljon a magyar irodalmi közéletben, a fiatal magyar írók képviseletében". A határokon átívelő művészeti, szakmai érdekeket képviselő, valamint minden tehetséges harmincöt év alatti magyar alkotót tömörítő szervezet mára reprezentatív irodalmi társulássá vált.

Magyar Írószövetség

Magyar Írószövetség

A Magyar Írószövetség a magyar irodalom és a magyar írótársadalom szolgálatát vállalja. Képviselni kívánja az irodalom és az írók érdekeit, fellép az irodalom intézményeinek védelmében, otthont kíván adni az irodalmi életnek, ezért írói találkozókat, irodalmi eszmecseréket és könyvbemutatókat rendez. A magyar kulturális diplomácia egyik műhelyeként alakítja kapcsolatait más országok, mindenekelőtt a szomszédos közép-európai országok irodalmi szervezeteivel.

József Attila Kör

József Attila Kör

A JAK-tábor a kortárs irodalom, a fiatal írók legfontosabb szakmai fóruma, évi rendszerességgel nyújt teret a fiatal írók szakmai együttműködésének, tapasztalatcseréjének, az idősebb írógenerációk kiemelkedő képviselői véleménye meghallgatásának, az irodalom kérdéseiben való általános tájékozódásának. A JAK szakmai táborai minden évben igyekeznek az éppen legaktuálisabb kérdéseket felvetni, reagálni a kortárs irodalom legkisebb rezdüléseire is, tematizálni az éppen formálódó, még ki nem fejtett kurrens problémákat.

4 Dimenzió Klub

4 Dimenzió Klub

A portálon található művek a szerzők tulajdonát képezik. Ezek egészének vagy részének másolása, terjesztése csak a szerzők előzetes hozzájárulásával lehetséges. Online irodalom klub, képek, íróterem, műterem, videók, fórum, humorzsák.

Európai Irodalmi Társaság

Európai Irodalmi Társaság

-Se permette, ci presentiamo- ahogy az olasz mondaná, vagyis ha megengedi bemutatkozunk. Nevünk röviden EUIRT, mely mint mozaikszó pillanatnyilag még nem örvend olyan ismeretségnek, mint mondjuk CIA vagy BBC, társaságunk sem olyan híres még, mint a National Geographic Society, de már ezen a problémán is dolgozunk, igyekszünk behozni őket.

Kelemen-kör

Kelemen-kör

Amellett, hogy bemutatja a kör tagjait (képpel, életrajzzal, szövegekkel) és szimpatizánsait (későbbiekben), a Kelemeni esték című programsorozatunkról tájékoztatja a nagyérdeműt. Estjeinkről friss képekkel, (esetenként) videókkal, s ha van rá kapacitás, szubjektív élménybeszámolókkal szolgálunk majd. Az aktuális beszélgetéseket méltóképp igyekszünk beharangozni, még több információt adva a meghívottról illetve munkásságáról. A rólunk szóló írásokat is csokorba szedjük.

Hirdetés
Helikon Írói Közösség

Helikon Írói Közösség

A vécsi Helikon gondolatának Berde Mária volt a szülőanyja. Ezerkilencszázhuszonháromban először, majd két évvel később, ezerkilencszázhuszonöt márciusában a marosvásárhelyi írók Szászrégenben vendégszerepeltek. A színház egyik páholyában ültek Berde Mária, Molter Károly, Kemény János és Dékániné Máthé Mariska. Egyszer csak felnyitja a páholy ajtaját s belép rajta Goga Octavian miniszter, aki valamilyen választási kampány alkalmával tartózkodott Szászrégenben. Goga leült a páholyban, s elkezdődik az írók és közötte egy beszélgetés arról, hogy mik is az írók céljai azzal az úgynevezett erdélyi irodalommal.

Delta Műhely

Delta Műhely

Bár az alkotás magányos tevékenység, ritkán adódik az ihletnek, tehetségnek és lehetőségeknek olyan kombinációja, ami kész írót eredményezne. A legtöbb alkotónak keményen meg kell küzdenie a fejlődésért, a visszajelzésekért, a partnerekért és a bizonyítás esélyéért. Nem elég otthon, a fióknak írni - ha valaki komolyan veszi az írást, eljön a pillanat, amikor kilép a kiadók és magazinok világába, és kilincselni kezd. Nem jó, ha felkészületlenül érkezik, a csalódások eltántoríthatják a későbbi próbálkozásról, pedig talán csak arról volt szó, hogy nem mérte fel helyesen, mennyit és milyen irányba fejlődjön - vagy egyszerűen nem a megfelelő helyen kereskedett. A szerepjátékfejlesztés még nehezebb, mivel általában nem egy ember dolgozik az ötleten, hanem egyszerre több.

Élő Költők Társasága

Élő Költők Társasága

Bizony, bizony. Ha egy társaságnak is lehetne önéletrajzot írnia, bizony mi azt megtennénk. Alig múltunk másfél évesek, de máris azon törhetnénk a fejünket, hogy mit is hagyjunk ki, amitől még érdekes és izgalmas a curriculum vitae. Mi semmit sem akarunk a véletlenre bízni. Hiszünk a szájról-szájra terjedő anekdotákban, sztorikban, érdekes és izgalmas történetekben, hiszünk a pillanat és a mese, az élő szó varázsában, hiszünk a mesélők karizmájában, de biztosra megyünk.

Lidércfény

Lidércfény

A klub eredetileg a nyolcvanas évek közepén indult, de ekkor még Commodore mikrogépekkel volt felszerelve. A kilencvenes évek elején megjelentek az első PC-k (néhány XT és egy 12MHz-es AT), és a szakkört átvette a helyi Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola. Tartottak itt klubfoglalkozásokat, amire érdemes is volt bejárni, mivel a számtech tanárok rendszeresen tartottak órákat gépkezelésből (DOS, Norton) és programozásból (Pascal, Qbasic), valamint itt meg lehetett beszélni az egyéb számteches problémákat is, meg vitadélutánokat tartani különböző témákról. Ekkor még bejártak felsőbbévesek és már végzett diákok, akik vagy tanultak valami egyetemen vagy főiskolán, vagy dolgoztak valahol, s tőlük is sokat lehetett tanulni és hallani. Ebben az időszakban jött össze egy baráti társaság, akiket főleg a számítástechnika és a programozás iránti érdeklődés kötött össze. Ez a társaság nagyjából a következőkből állt (néhányukkal a Lidércfényen is találkozhatsz): Jimmy, Kapitány, Áron (alias Patkány), Elmerik, Igi, Titusz.

Makói Verselők

Makói Verselők

1995-óta foglalkozom, egy kis társaság érdekképviseletével. A társaság tagjai, mindannyian versírók. Társaságunk a Makói Verselők Baráti Társasága nevet választotta. Ezen a néven tartottunk felolvasó esteket nemcsak városunkban, de a környező településeken is, a makói önkormányzat, és makói vállalkozók anyagi támogatásával. Nagy örömünkre, az idén megjelent, első antológiánk, amelynek a Marosparti legendák címet adtuk. Itt szeretnénk közzétenni azt a hatalmas anyagot mely évek alatt összegyűlt.

Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők

Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők

Az Egyesület országos. Célja az érintett jogosultak érdekeinek védelme, ezen belül különösen az, hogy tevékenységének kifejtése útján a reprográfiai közös jogkezelésre vonatkozó törvényi előírások keretei között az Alapszabály által érintett jogosultakat és műveiket nyilvántartsa, és számukra a reprográfiai jogdíjigényt a felhasználókkal szemben érvényesítő közös jogkezelő szervezet, a Fővárosi Bíróságon 8922 szám alatt nyilvántartásba vett, és az NKÖM-et vezető miniszter által a közös jogkezelő szervezetek nyilvántartásába felvett (MK 2000/94.) Magyar Reprográfiai Szövetség (a továbbiakban. "RSZ") által beszedett és az Egyesületnek átadott jogdíjakat a jelen Alapszabály és a Felosztási Szabályzat rendelkezései alapján felossza.

Szépírók Társasága

Szépírók Társasága

A Szépírók Társasága egymás irodalmi munkásságát megbecsülő és szellemi tekintetben egymáshoz közelálló írók által létrehozott szakmai, érdekvédelmi és szolgáltató szervezet, melynek célja, hogy nyilvánosan megjelenítse és minden lehetséges fórumon képviselje mindazokat az érdekeket, véleményeket, állásfoglalásokat, melyeket az egyesület közgyűlése, munkacsoportjai vagy más, a közgyűlés által felhatalmazottak szervei megfogalmaznak.

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának megalapítása gróf Teleki József, az MTA első elnöke nevéhez fűződik, aki 1826-ban 30 000 kötetes családi könyvtárának felajánlásával vetette meg az Akadémia első tudományos intézményének alapjait. A Könyvtár 1831-ben, az Akadémiával egyszerre kezdte meg működését. A különböző forrásokból gyarapodó gyűjtemény 1844-ben, a szükséges rendező és feldolgozó munka után a mai Petőfi Sándor utca 3. sz. alatti Trattner-Károlyi házban nyitotta meg kapuit az Akadémia tagjai és más tudósok számára.

Tuti menü