Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Könyvtárak képes leírás - Irodalom.tlap.hu
részletek »

Könyvtárak - Irodalom.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: irodalom.tlap.hu » Könyvtárak
Keresés
Találatok száma - 9 db
PTE

PTE

A Pécsi Tudományegyetem könyvtárának jogelődjét, a Pécsi Püspöki Könyvtárat Klimo György (1710-1777) pécsi püspök alapította 1774-ben, és tette nyilvánossá elsőként Magyarországon. Klimo György 1751-ben Mária Terézia szándékából került a pécsi egyházmegye élére, 1754-ben megszerezte egyházmegyéjének a bíborosi pallium előjogát, új plébániákat szervezett, templomokat építtetett, bővítette a papi szemináriumot, és szándékában állt a Nagy Lajos király által 1367-ben alapított egyetem példáját követve egyetemet létrehozni. Ehhez megteremtette a feltételeket azzal, hogy papírmalmot és nyomdát létesített, olyan jól képzett, tudományos felkészültséggel bíró papokat hívott meg az egyházmegyébe, akik alkalmasak lettek volna az egyetemi professzori feladatok ellátására. Közülük kiemelkedő szerepe volt Szalágyi Istvánnak és Koller Józsefnek, akik könyvtárosként a gyűjtemény gyarapítását, rendezését, katalogizálását végezték, emellett a püspök támogatásával kutatták és megírták az egyházmegye történetét. Klimo a könyvgyűjtést már esztergomi kanonok korában kezdte, püspökségének idejében lankadatlan buzgalommal folytatta tovább. Időt, pénzt, fáradságot és anyagi áldozatot nem kímélve, könyvgyűjtési terveinek megvalósítására.

SZTE

SZTE

Az első világháborút lezáró békekötések után a kolozsvári (ma: Cluj Napoca, Románia) Ferenc József Tudományegyetem 1921-ben Szegedre költözött, könyvtára - miként az egyetem valamennyi ingósága - Kolozsvárott maradt. A szegedi egyetemi könyvtár az 1921-22-es tanévben a Dugonics téri épület két helyiségét kapta meg, s induló állománya néhány nagykönyvtár fölöspéldányaiból állt: a Magyar Nemzeti Múzeum Széchényi Könyvtára 11.000, a Budapesti Egyetemi Könyvtár 9600, a Fővárosi Könyvtár 5700, az Akadémiai Könyvtár 5000 kötetet juttatott az újonnan alapított gyűjteménynek. Később az ügyészségi köteles példányok biztosították az éves gyarapodás mintegy felét, melynek eredményeként a bibliotéka 1922 júliusában már 50.000 kötetes könyvanyaggal rendelkezett.

Idegenforgalmi Szakkönyvtár

Idegenforgalmi Szakkönyvtár

Az Idegenforgalmi Szakkönyvtár Magyarország egyetlen olyan szakmai könyvtára, amely az idegenforgalom tekintetében teljes gyűjtőkörrel működik. Elődje az 1945 előtt alapított Magyar Idegenforgalmi Kutató Intézet, és az IBUSZ Idegenforgalmi Kutató Intézet szakkönyvtára volt. Ezek állományára alapozva hozta létre az Országos Idegenforgalmi Hivatal a szakkönyvtárat 1969-ben. Az Országos Idegenforgalmi Hivatal szervezetében 1980-ban bekövetkezett változások óta tartozik a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolához, amely ma a Budapesti Gazdasági Főiskola kara.

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának megalapítása gróf Teleki József, az MTA első elnöke nevéhez fűződik, aki 1826-ban 30 000 kötetes családi könyvtárának felajánlásával vetette meg az Akadémia első tudományos intézményének alapjait. A Könyvtár 1831-ben, az Akadémiával egyszerre kezdte meg működését. A különböző forrásokból gyarapodó gyűjtemény 1844-ben, a szükséges rendező és feldolgozó munka után a mai Petőfi Sándor utca 3. sz. alatti Trattner-Károlyi házban nyitotta meg kapuit az Akadémia tagjai és más tudósok számára.

Országos Széchényi Könyvtár

Országos Széchényi Könyvtár

Az Országos Széchényi Könyvtár Magyarország nemzeti könyvtára. Feladatunk a magyar és magyar vonatkozású írott kulturális örökség gyűjtése, feldolgozása, megőrzése és hozzáférhetővé tétele a kéziratos kódexektől a nyomtatott dokumentumokon keresztül az elektronikus kiadványokig. Talán nem szerénytelenség a részünkről, ha azt mondjuk, hogy az Országos Széchényi Könyvtár a nemzet emlékezete, és mint ilyen minden - Magyarország és az országhatárokon kívül élő - magyar ember közös kincse, s egyszersmind az európai- és világkultúra szerves, azt színesítő, gazdagító része.

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Az 1904-ben alapított Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tagkönyvtárai együttesen biztosítják Budapest területén a közkönyvtári ellátást. A Központi Könyvtár ellátja a nagyvárosi nyilvános közkönyvtár feladatait, országos szakkönyvtárként részt vesz a tudományos és szakkönyvtári ellátásban, I. osztályú tudományos szakkönyvtárként támogatja a kutatómunkát és az oktatást. Korhatárra és érdeklődési körre való tekintet nélkül segíti az önképzést és a szervezett oktatást. Szolgáltatásaiban széleskörűen felhasználja az információtechnológiát.

Digitális Irodalmi Akadémia

Digitális Irodalmi Akadémia

A Digitális Irodalmi Akadémia (DIA) három célt valósít meg. Egyrészt, az Akadémia fenntartásával a kulturális kormányzat folyamatos anyagi támogatást nyújt a DIA-tagok, vagyis a magyar irodalom legkiválóbb alkotói számára írói, költői, irodalomelméleti tevékenységük folytatásához, újabb kiemelkedő alkotások létrehozásához. Másrészt, a tagok számára fizetett felhasználási díj fejében, teljes életművükből online elérhető digitális könyvtár épül. A közönség számára nyújtott internetes szolgáltatás hiteles, minőségi szövegekkel történik. Így a kortárs irodalom egyre bővülő köre, egységes adatbázisban, ingyenesen elérhető és megismerhető az érdeklődők számára a világ bármely pontján. Ezzel valósul meg a harmadik cél: a kortárs magyar irodalom népszerűsítése, értékeinek megőrzése, átmentése a digitális korba.

Magyar Elektronikus Könyvtár

Magyar Elektronikus Könyvtár

Az 1994 tavaszán tartott 'Pocok-workshop' alatt határozta el néhány lelkes könyvtáros egy Ajánlás elkészítését a Magyar Elektronikus Könyvtár megalapításához és működésének szabályozásához. Szeptemberben a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program első hároméves feladattervébe bekerült a MEK projekt és 1995 elején az NIIF 'helka' gépén elkezdődött a központi MEK szolgáltatás építése.

Letölthető könyvek

Letölthető könyvek

Ingyenesen letölthető könyvek széles választékban várják a felhasználókat. Könyveink között olyan klasszikusok elérhető el, mint Ady Endre, Arany János, Balassi Bálint, Janus Pannonius, Jókai Mór, Kölcsey Ferenc, Kosztolányi Dezső, Kemény Zsigmond, Krúdy Gyula, Mikszáth Kálmán, Móra Ferenc, Pázmány Péter vagy Vörösmarty Mihály. Emellett akár több száz éves kiadásokat is megtalálhat az olvasó: Magyar Encyclopaedia, Beatrix Kiralyné, Az keresztyeni religiora es igaz hitre valo tanitas, Chronica Hungarorum, Szent Biblia, Régi magyar nyelvemlékek stb. A széles körben ismert szerzők mellett honlapunkon elérhetőek olyan kevésbé ismert szerzők művei is, mint Almásy László, Berzeviczy Albert, Bölöni Farkas Sándor, Höhnel Lajos, Marczali Henrik, Margalits Ede, Márki Sándor, Mikó Imre, Rimay János vagy Zichy Antal.

Tuti menü